Du är här: Rättsområden > Upphandlingsjuridik och anbudsverksamhet

Vi erbjuder konsulttjänster till leverantörer som deltar i offentlig upphandling och konkurrensutsättningar med målsättningen att hjälpa leverantörerna att ta tillvara på sina affärsmöjligheter. Våra anbudskonsulter arbetar med att optimera anbudsverksamheter och erbjuder tjänster inom bid management, hjälper anbudsgivare att skriva anbud, utför anbudsgranskning och tillhandahåller juridisk rådgivning och stöd inom upphandlingsjuridik och avtalsrätt. Vi kan även hjälpa till att skapa och utveckla rutiner och riktlinjer för anbudshantering som är skräddarsydda utifrån den specifika kunden förutsättningar och verksamhet.

Besök webbplatsen Anbudsspecialisten för mer information:

Anbudsspecialisten >