Registrering av gåva

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Registrering av gåva

Anledningen att registrera en gåva mellan makar är att gåvan genom registrering blir giltig i förhållande till eventuella fordringsägare på givarmakens sida. Precis som för andra gåvor mellan vilka parter som helst blir en gåva mellan makar giltig mellan makarna redan genom att gåvan ges till mottagaren och genom att föremålet alltså överförs från givarens besittning till mottagarens besittning. För att gåvan skall bli giltig även i förhållande till eventuella fordringsägare på givarmakens sida krävs alltså registrering. Kravet på registrering av gåva beror på att givarmaken ofta kan fortsätta använda föremålet även efter det att gåvan har givits.

Ansökan om registrering

Makar som önskar registrera en gåva skall först upprätta ett gåvobrev, därefter betala registreringsavgift på 275 kr och sedan skicka en ansökan om registrering av gåvan till Skatteverket innehållande gåvobrev i original. Tidigare var det tingsrätterna som ombesörjde registrering. Skatteverket registrerar gåvan i äktenskapsregistret och sedan kungörs gåvan i Post- och Inrikes Tidningar.

Kontakta oss för juridisk rådgivning och för hjälp med registrering av gåvor.