Särkullbarns arvsrätt och testamente

Start > Juridiska artiklar > Särkullbarns arvsrätt och testamente

Arvsrätten för särkullbarn är enligt den svenska arvsrättens regler relativt väl skyddad. Särkullbarn är per definition sådana barn som inte är makarnas gemensamma barn. När det gäller makarnas gemensamma barn så får dessa sin arvsrätt efter en avliden förälder uppskjuten tills den efterlevande maken avlidit i form av så kallat efterarv. Den uppskjutna arvsrätten beror på att den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens arvslotter av den avlidna maken med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken fritt kan konsumera de gemensamma barnens efterarv men kan inte testamentera bort detta. Särkullbarns arvsrätt däremot innebär ett försteg för dessa att ärva framför en efterlevande make och särkullbarnen behöver inte vänta på att få sitt arv tills den efterlevande make avlidit utan de har rätt att få ut sitt arv direkt när särkullbarnets förälder avlider.

Inbördes testamente

Särkullbarnens arvsrätt medför att många makar skriver inbördes testamente där de förordnar att särkullbarnen endast skall få ut sin laglott. Särkullbarns laglott motsvarar hälften av deras arvslott. Genom att skriva denna typ av testamente och begränsa särkullbarns arvsrätt till laglotten kommer särkullbarnet få vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande maken avlidit i form av efterarv, på samma sätt som enligt lag gäller för de gemensamma barnens arvsrätt. En sådan lösning kan ibland vara bra för att säkerställa att den efterlevande maken kan bo kvar i bostaden utan att behöva sälja denna för att lösa ut hela särkullbarnens arv. Genom inbördes testamente kan man alltså modifiera särkullbarns arvsrätt och tillse att särkullbarn endast ärver sin laglott i första hand.

Arvsavstående

Särkullbarn kan genom arvsavstående avstå sin arvsrätt till förmån till efterlevande make. Om särkullbarnet gör ett sådant arvsavstående till förmån för den efterlevande maken kommer särkullbarnet att få sin arvsrätt uppskjuten tills den efterlevande makens död.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om särkullbarns arvsrätt och testamente.