Studielån och skulder vid skilsmässa

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Studielån och skulder vid skilsmässa

Som huvudregel gäller under äktenskap att makar var och en ansvarar för sin respektive studielån och andra skulder. Det vill säga att ansvaret för studielånen och skulderna är personligt. Vid en bodelning p.g.a. skilsmässa gäller samma sak. Vid bodelningen kommer respektive makes tillgångar som utgör så kallat giftorättsgods att minskas med respektive makes skulder. Eventuellt överskott sammanlägges och därefter delas. Om en make skulle ha mer skulder än värdet av dennes giftorättsgods så får denna maken ensam ansvara för sin skuld. Med andra ord en skuldsatt make kan inte kräva att den andre maken skall betala dennes individuella skulder vid bodelning oavsett om det rör studielån eller andra typer av skulder.

Det som är viktigt att ha i åtanke är att om ena maken har mycket skulder kommer dennes giftorättsgods att minskas med skuldernas belopp. Detta medför i sin tur att maken bidrar med mindre giftorättsgods att sammanläggas med den andre makens giftorättsgods. Med andra ord kan den situationen uppstå att en skuldfri make indirekt får bidra med mer av sitt giftorättsgods än den skuldsatta maken vid bodelning om den andre maken skulle ha mycket skulder.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om studielån, skulder och andra frågor vid skilsmässa. Vi kan hjälpa till vid skilsmässa i Stockholm men även vid skilsmässor i övriga delar av landet.