Varför skriva äktenskapsförord?

Start > Juridiska artiklar > Varför skriva äktenskapsförord? Vad är ett äktenskapsförord? För att förstå varför man kan skriva äktenskapsförord bör man först förstå vad det är. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som innefattar ett skriftligt avtal mellan makar eller mellan blivande makar. I äktenskapsförordet kan makarna avtal om vad som skall i samband med en eventuell framtida bodelning mellan makarna. Om makar inte skriver ett äktenskapsförord så sker…

Formkrav äktenskapsförord

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Formkrav äktenskapsförord I svensk rätt finns inte speciellt många formkrav generellt när det gäller upprättande av olika typer av juridiska dokument. Formkrav är sådana krav som måste uppfyllas för att ett juridiskt dokument skall vara juridiskt giltigt och bindande. När det gäller äktenskapsförord, som är ett avtal mellan makar eller blivande makar, gäller att äktenskapsförordet för att uppfylla formkraven skall vara skriftligt,…

Ändra och upphäva äktenskapsförord

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Ändra och upphäva äktenskapsförord Om makar vill ändra eller upphäva ett tidigare äktenskapsförord skall de genomföra detta genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. I det nya äktenskapsförordet bestämmer makarna vad de istället vill skall gälla dem emellan. Makarna har full frihet att omvandla egendomens status från giftorättsgods till enskild egendom och från enskild egendom till giftorättsgods vilket följer av att ett äktenskapsförord…