Äktenskapsregistret

 Start > Juridiska artiklar > Äktenskapsregistret Äktenskapsregistret är ett centralt register som före 2011 hanterades av Statistiska Centralbyrån (SCB)  och därefter av Skatteverket. Registret innehåller uppgifter kring makar och registrerade partners om exempelvis skilsmässor, bodelningsavtal, bodelningar under bestående äktenskap, gåvor och äktenskapsförord. Äktenskapsregistret är ett offentligt register som kan användas av både privatpersoner, domstolar och Polis. Kostnaden för att registrera en handling i äktenskapsregistret är 275 kronor som betalas i…

Studielån och skulder vid skilsmässa

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Studielån och skulder vid skilsmässa Som huvudregel gäller under äktenskap att makar var och en ansvarar för sin respektive studielån och andra skulder. Det vill säga att ansvaret för studielånen och skulderna är personligt. Vid en bodelning p.g.a. skilsmässa gäller samma sak. Vid bodelningen kommer respektive makes tillgångar som utgör så kallat giftorättsgods att minskas med respektive makes skulder. Eventuellt överskott sammanlägges…

Ansökan om registrering av äktenskapsförord

Start > Juridiska artiklar > Ansökan om registrering av äktenskapsförord Hur registreras äktenskapsförord? En ansökan om registrering av äktenskapsförord skall numera skickas in till Skatteverket för att vara giltigt. Innan registreringen av äktenskapsförordet bör makarna förstås noga överväga äktenskapsförordets innehåll och dess juridiska konsekvenser. Äktenskapsförordet skall också förstås dessutom upprättas skriftligt samt undertecknas av båda makarna. I samband med en ansökan om registrering av äktenskapsförord skall makarna betala in en…