Vad är samboegendom?

Start > Juridiska artiklar > Vad är samboegendom? Samboegendom är enligt sambolagen sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att samborna förvärvat bostaden eller bohaget för gemensam användning. Med andra ord krävs att egendomen förvärvats av någon av samborna strax innan samboförhållandet eller under samboförhållandet samt att den förvärvande sambon, eller båda samborna förvärvat egendomen, med avsikt att egendomen skall användas av samborna gemensamt. Avgränsningen enligt sambolagen till att samboegendom…

Bli sambo och leva i samboförhållande

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Bli sambo och leva i samboförhållande Enligt Sambolagen anses man vara sambo och leva i ett samboförhållande om två personer stadigvarande bor tillsammans, i ett gemensamt hushåll och lever under äktenskapsliknande förhållanden. Samboförhållanden är numera en mycket frekvent förekommande familjekonstellation. Om man skulle gifta sig så anses man inte längre vara sambo. För att vara sambo krävs dessutom att det finns en…

Varför skriva samboavtal?

Du är här: > Juridiska artiklar > Varför skriva samboavtal? Ett samboavtal är ett avtal mellan samboende. Anledningen varför många sambor väljer att skriva samboavtal är att de helt eller delvis kan avtala bort sambolagens bestämmelser om bodelning vid separation eller vid ena sambons bortgång. Utan samboavtal kommer sambornas respektive samboegendomen värdemässigt hälftendelas mellan samborna vid en bodelning. Denna hälftendelning mellan samborna kan i vissa fall medföra en oskälig fördelning av…