Bid Management för anbudsgivare i offentlig upphandling

  Start > Juridiska artiklar > Bid Management för anbudsgivare i offentlig upphandling Inom offentlig upphandling finns det många affärsmöjligheter för de leverantörer som önskar utöka eller bredda sin kundportfölj till att även omfatta myndigheter, landsting och kommuner. De offentliga kontrakten är svårfångade men oftast väl värda den insats som krävs i form av förberedelser inför anbudsskrivning, upprättande av anbud, anbudsgranskning och utförande av det faktiska uppdraget efter att anbudsgivaren vunnit…