Bodelning av fastighet

Start > Juridiska artiklar > Bodelning av fastighet Bodelning av fastigheter kan bli aktuell vid skilsmässa mellan makar om fastigheten inte utgör enskild egendom. Ofta blir det aktuellt efter genomförd bodelning av fastighet att ena maken ensam övertar äganderätten till hela fastigheten. Vid ett sådant övertagande av fastighet skall förstås den make som ensam äger fastigheten efter bodelningen kompensera den andra maken för dennes andel. Värdering och kapitalvinstskatt Ofta uppkommer…