Studielån och skulder vid skilsmässa

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Studielån och skulder vid skilsmässa Som huvudregel gäller under äktenskap att makar var och en ansvarar för sin respektive studielån och andra skulder. Det vill säga att ansvaret för studielånen och skulderna är personligt. Vid en bodelning p.g.a. skilsmässa gäller samma sak. Vid bodelningen kommer respektive makes tillgångar som utgör så kallat giftorättsgods att minskas med respektive makes skulder. Eventuellt överskott sammanlägges…

Bodelning av fastighet

Start > Juridiska artiklar > Bodelning av fastighet Bodelning av fastigheter kan bli aktuell vid skilsmässa mellan makar om fastigheten inte utgör enskild egendom. Ofta blir det aktuellt efter genomförd bodelning av fastighet att ena maken ensam övertar äganderätten till hela fastigheten. Vid ett sådant övertagande av fastighet skall förstås den make som ensam äger fastigheten efter bodelningen kompensera den andra maken för dennes andel. Värdering och kapitalvinstskatt Ofta uppkommer…

Varför gör man en bodelning?

Start > Juridiska artiklar > Varför gör man en bodelning? Anledningen till varför man gör en bodelning är att det krävs enligt lag. En bodelning skall genomföras när ett äktenskap upphör genom skilsmässa eller om någon av makarna avlider eller då ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär en bodelning. En bodelning mellan makar kan också genomföras som en så kallad bodelning under äktenskap om makarna är överens. En…