Bodelning av fastighet

Start > Juridiska artiklar > Bodelning av fastighet Bodelning av fastigheter kan bli aktuell vid skilsmässa mellan makar om fastigheten inte utgör enskild egendom. Ofta blir det aktuellt efter genomförd bodelning av fastighet att ena maken ensam övertar äganderätten till hela fastigheten. Vid ett sådant övertagande av fastighet skall förstås den make som ensam äger fastigheten efter bodelningen kompensera den andra maken för dennes andel. Värdering och kapitalvinstskatt Ofta uppkommer…

Varför gör man en bodelning?

Start > Juridiska artiklar > Varför gör man en bodelning? Anledningen till varför man gör en bodelning är att det krävs enligt lag. En bodelning skall genomföras när ett äktenskap upphör genom skilsmässa eller om någon av makarna avlider eller då ett samboförhållande upphör och någon av samborna begär en bodelning. En bodelning mellan makar kan också genomföras som en så kallad bodelning under äktenskap om makarna är överens. En…

Samboavtal och äktenskapsförord

Start > Juridiska artiklar > Samboavtal och äktenskapsförord Samboavtal och äktenskapsförord är två juridiska dokumenttyper som kan användas av proaktiva och förutseende sambor respektive makar som planeringsverktyg för att förenkla eventuell framtida separation och klargöra äganderättsförhållandena mellan parterna. Samboavtal och äktenskapsförord utgör i grund och botten två olika typer av avtal som kan skrivas av blivande sambor eller de som redan är sambor respektive av blivande makar eller av makar under bestående…