Anmälan om bodelning

Du är här: Juridiska artiklar > Anmälan om bodelning När behövs en anmälan om bodelning? Vi de flesta fall av bodelning behöver bodelningen inte anmälas till Skatteverket. I samband med bodelning under äktenskap behöver dock makar skicka in en anmälan om bodelning innan de genomför denna. Skatteverket handlägger anmälningar om bodelningar under äktenskap och registrerar därefter dessa bodelningar i äktenskapsregistret. Bakgrunden till denna anmälningsplikt är att bodelningar under äktenskap anses kunna…

Kvarsittanderätt i bostad

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Kvarsittanderätt i bostad I samband med bodelning uppkommer ofta frågor om så kallad kvarsittanderätt. Om makar eller sambor inte kan komma överens om vem som skall bo kvar i den gemensamma bostaden under parternas bodelning kan de ansöka om så kallad kvarsittanderätt i bostaden vid tingsrätten som gäller fram tills parternas bodelning är avklarad. Anledningen till att kvarsittanderätten endast gäller fram tills…

Enskild egendom & giftorättsgods

Start > Juridiska artiklar > Enskild egendom och giftorättsgods Vad är enskild egendom och giftorättsgods? Enskild egendom och giftorättsgods är olika beteckningar på egendoms status. Att egendomen är enskild egendom innebär att den inte ingår i en bodelning mellan makar. Egendom kan bli enskild egendom genom villkor i gåvobrev, villkor i testamente eller genom äktenskapsförord. Huvudregeln inom ramen för ett äktenskap är att all makarnas respektive egendom är giftorättsgods. Innebörden…