Vad gör en bouppteckningsförrättare?

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Vad gör en bouppteckningsförrättare? När någon avlider skall en bouppteckning genomföras av två ”kunniga och trovärdiga gode män” så kallade bouppteckningsförrättare. I stort sett vilka personer som helst kan vara bouppteckningsförrättare förutom någon av dödsbodelägarna. Bouppteckningsförrättarna utses av dödsbodelägarna. Bouppteckningsförrättarna genomför bouppteckningen och skriver ned resultatet av denna i bouppteckningshandlingen samt skickar in denna till Skatteverket för registrering. Dödsbodelägarna utfärdar ofta fullmakt…

Dödsboanmälan

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Dödsboanmälan Om någon avlider och endast efterlämnar tillgångar som endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan anhöriga genomföra en dödsboanmälan istället för att genomföra en bouppteckning. Om tillgångarna i dödsboet är små, kan alltså en dödsboanmälan genomföras, men om det finns mark, fastighet eller bostadsrätt i dödsboet måste en formell bouppteckning genomföras. Det samma gäller om någon av…