Vad gör en bouppteckningsförrättare?

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Vad gör en bouppteckningsförrättare? När någon avlider skall en bouppteckning genomföras av två ”kunniga och trovärdiga gode män” så kallade bouppteckningsförrättare. I stort sett vilka personer som helst kan vara bouppteckningsförrättare förutom någon av dödsbodelägarna. Bouppteckningsförrättarna utses av dödsbodelägarna. Bouppteckningsförrättarna genomför bouppteckningen och skriver ned resultatet av denna i bouppteckningshandlingen samt skickar in denna till Skatteverket för registrering. Dödsbodelägarna utfärdar ofta fullmakt…