Boutredning och arvskifte

Start > Om Juristfirman > Juridiska artiklar > Boutredning och arvskifte När någon avlider sker en boutredning som så småningom övergår i ett arvskifte. Syftet med boutredningen och det efterföljande arvskiftet är att den avlidnes kvarlåtenskap skall fastställas och skiftas ut till eventuella arvtagare. Många frågor av varierande svårighetsgrad uppstår ofta i samband med boutredningar och vad som gäller avseende förvaltningen av en avliden persons tillgångar och skulder och kanske…