Gåva och enskild egendom

Du är här: Juridiska artiklar > Gåva och enskild egendom Vid gåva finns det en juridiskt möjlighet att förordna att den bortgivna egendomen, exempelvis en bostadsrätt eller fastighet skall vara mottagarens så kallade enskilda egendom. En gåva blir enskild egendom genom att man i gåvobrevet för den aktuella gåvan skriver in ett villkor om att gåvan skall utgöra enskild egendom. Att egendom genom gåva fått statusen enskild egendom medför att…

Enskild egendom & giftorättsgods

Start > Juridiska artiklar > Enskild egendom och giftorättsgods Vad är enskild egendom och giftorättsgods? Enskild egendom och giftorättsgods är olika beteckningar på egendoms status. Att egendomen är enskild egendom innebär att den inte ingår i en bodelning mellan makar. Egendom kan bli enskild egendom genom villkor i gåvobrev, villkor i testamente eller genom äktenskapsförord. Huvudregeln inom ramen för ett äktenskap är att all makarnas respektive egendom är giftorättsgods. Innebörden…