Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut

Start > Juridiska artiklar > Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut Förvaltningsbeslut är beslut som fattas av förvaltningsmyndigheter i samband med myndigheternas myndighetsutövning. Myndigheter som exempelvis Jordbruksverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket eller Skatteverket är exempel på förvaltningsmyndigheter. Även beslut som fattats av kommuners socialförvaltning utgör förvaltningsbeslut. Vilka beslut kan överklagas? Naturligtvis är många enskilda ofta missnöjda med förvaltningsbeslut. Möjligheten att överklaga förvaltningsbeslut har länge varit ett problem i svensk förvaltningsrätt; men det har…