Arv med fri förfoganderätt och efterarv

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Arv med fri förfoganderätt och efterarv Arv med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får fritt konsumera sitt arv genom att exempelvis sälja detta, ge bort det, byta bort det men att denne inte får skriva ett testamente om egendomen och därigenom testamentera bort arvet till någon annan. Det som en arvtagare erhåller med den fria förfoganderätten omfattas av en rätt till efterarv.…