Gåva och enskild egendom

Du är här: Juridiska artiklar > Gåva och enskild egendom Vid gåva finns det en juridiskt möjlighet att förordna att den bortgivna egendomen, exempelvis en bostadsrätt eller fastighet skall vara mottagarens så kallade enskilda egendom. En gåva blir enskild egendom genom att man i gåvobrevet för den aktuella gåvan skriver in ett villkor om att gåvan skall utgöra enskild egendom. Att egendom genom gåva fått statusen enskild egendom medför att…

Registrering av gåva

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Registrering av gåva Anledningen att registrera en gåva mellan makar är att gåvan genom registrering blir giltig i förhållande till eventuella fordringsägare på givarmakens sida. Precis som för andra gåvor mellan vilka parter som helst blir en gåva mellan makar giltig mellan makarna redan genom att gåvan ges till mottagaren och genom att föremålet alltså överförs från givarens besittning till mottagarens besittning.…