Gåvohandling (gåvobrev) och gåva mellan makar

Start > Juridiska artiklar > Gåvohandling (gåvobrev) och gåva mellan makar Gåva mellan makar behandlas i stort sett som vilka gåvor som helst mellan vilka personer som helst och som huvudregel gäller därmed att en gåvor mellan makar blir giltig mellan makarna genom att gåvan helt enkelt överförs från givaren till mottagaren. Vid gåva mellan makar är det dock i många fall svårt att föra över gåvan till den andra…