Hyrestvist

Start > Juridiska artiklar > Hyrestvist Hyrestvister mellan hyresgäster och hyresvärdar är relativt vanliga. I en hyrestvist kan parterna tvista om en rad frågor inom hyresjuridiken. Hyrestvister kan exempelvis avse meningsskiljaktigheter angående giltighet eller tolkning av ett hyresavtal för lokal eller bostad, en uppsägning eller betalning av hyra. Nedan återfinns information om vilka forum där parterna kan få sina meningsskiljaktigheter prövade samt hur kostnaderna fördelas för de tvistande parterna. Hyresnämnden…