Formkrav äktenskapsförord

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Formkrav äktenskapsförord I svensk rätt finns inte speciellt många formkrav generellt när det gäller upprättande av olika typer av juridiska dokument. Formkrav är sådana krav som måste uppfyllas för att ett juridiskt dokument skall vara juridiskt giltigt och bindande. När det gäller äktenskapsförord, som är ett avtal mellan makar eller blivande makar, gäller att äktenskapsförordet för att uppfylla formkraven skall vara skriftligt,…

Ändra och upphäva äktenskapsförord

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Ändra och upphäva äktenskapsförord Om makar vill ändra eller upphäva ett tidigare äktenskapsförord skall de genomföra detta genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. I det nya äktenskapsförordet bestämmer makarna vad de istället vill skall gälla dem emellan. Makarna har full frihet att omvandla egendomens status från giftorättsgods till enskild egendom och från enskild egendom till giftorättsgods vilket följer av att ett äktenskapsförord…

Vad är ett nödtestamente?

Du är här: Juridiska artiklar > Vad är ett nödtestamente? Ett nödtestamente är ett testamente som gäller under en begränsad tidsperiod och utgör ett undantag från annars gällande formkrav för testamente. Bakgrunden till ett nödtestamente är att testator (den som upprättar testamente) skall vara för sjuk för att upprätta ett vanligt testamente eller att denne befinner sig i en nödsituation. Båda omständigheterna skall medföra att testator inte kan upprätta ett vanligt…