Vad gör en jurist?

Start > Juridiska artiklar > Vad gör en jurist? Svaret på frågan vad en jurist gör varierar eftersom jurister tillhör en yrkesgrupp som kan ha mycket varierande arbetsuppgifter och arbetsformer. En jurist kan bland annat arbeta med juridisk problemlösning, tolkning av lagar samt granskning och upprättande av avtal utifrån gällande rättsregler. De arbetsuppgifter som många jurister har gemensamt är tillhandahållande av juridisk rådgivning, upprättande av juridiska dokument eller att verka…

Juristfirma i Stockholm

Start > Juridiska artiklar > Juristfirma i Stockholm Juristfirma i Stockholm med distanslösningar Juristfirma Hallbeck Juridik AB bedriver sin verksamhet i Stockholm. Juristfirman har ett varierat klientel bestående av både privatpersoner och företag. Verksamheten har under åren som gått blivit inriktad på praktisk juridisk problemlösning och tvistlösning. Juristfirma Hallbeck Juridik AB tillhandahåller sina tjänster framförallt i Stockholm men åtar sig även uppdrag i en rikstäckande omfattning. Många juridiska ärenden kan hanteras…