Konkurs och konkursansökan

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Konkurs och konkursansökan Vad innebär en konkurs? Genom konkurs tas en gäldenärs samtliga tillgångar i anspråk för att täcka dennes skulder. Ändamålet med konkursinstitutet och konkursansökningar är främst att se till att ingen borgenär gynnas framför andra när tillgångarna inte räcker till betalning av samtliga fordringar. Juridiska och fysiska personer Den stora majoriteten av konkursansökningar och konkurser omfattar juridiska personer, främst aktiebolag.…