Att gifta sig eller bli sambo

Start > Juridiska artiklar > Att gifta sig eller bli sambo Att gifta sig eller bli sambo är en naturlig del del av livet. De familjerättsliga reglerna tillämpas både vid ingående, upplösande och under den tid som relationen består och medför juridiska konsekvenser. En del av dessa konsekvenser kan vara önskade medan andra inte är det. Sambor och makar har dock goda möjligheter att använda juridiken som ett planeringsverktyg för…

Samboavtal och äktenskapsförord

Start > Juridiska artiklar > Samboavtal och äktenskapsförord Samboavtal och äktenskapsförord är två juridiska dokumenttyper som kan användas av proaktiva och förutseende sambor respektive makar som planeringsverktyg för att förenkla eventuell framtida separation och klargöra äganderättsförhållandena mellan parterna. Samboavtal och äktenskapsförord utgör i grund och botten två olika typer av avtal som kan skrivas av blivande sambor eller de som redan är sambor respektive av blivande makar eller av makar under bestående…