Särkullbarns arvsrätt och testamente

Start > Juridiska artiklar > Särkullbarns arvsrätt och testamente Arvsrätten för särkullbarn är enligt den svenska arvsrättens regler relativt väl skyddad. Särkullbarn är per definition sådana barn som inte är makarnas gemensamma barn. När det gäller makarnas gemensamma barn så får dessa sin arvsrätt efter en avliden förälder uppskjuten tills den efterlevande maken avlidit i form av så kallat efterarv. Den uppskjutna arvsrätten beror på att den efterlevande maken ärver…

Makars arvsrätt

Start > Juridiska artiklar > Makars arvsrätt Makars arvsrätt är enligt svenska arvsregler relativt väl prioriterad. Huvudregeln för makars arvsrätt är att efterlevande make ärver den avlidne makens tillgångar med så kallad fri förfoganderätt. Åtminstone är detta fallet så länge som den avlidne maken inte har särkullbarn eller den avlidne maken inte har begränsat den efterlevande makens arvsrätt genom testamente. Makar med särkullbarn Om en avliden make efterlämnar särkullbarn, har dessa försteg att…