Servitut

Start > Juridiska artiklar > Servitut Vad är ett servitut? Rättsinstitutet servitut, som bland annat har stor betydelse inom jord- och skogsbruk, men även för åtskilliga fritidsfastigheter regleras huvudsakligen i Jordabalkens fjortonde kapitel. Genom ett servitut kan en så kallad härskande fastighet använda nyttigheter på en tjänande fastighet, exempelvis rätten att ta vatten från en brunn. Hur uppkommer ett servitut? Servitut kan upprättas genom ett vanligt civilrättsligt avtal mellan två…