Studielån och skulder vid skilsmässa

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Studielån och skulder vid skilsmässa Som huvudregel gäller under äktenskap att makar var och en ansvarar för sin respektive studielån och andra skulder. Det vill säga att ansvaret för studielånen och skulderna är personligt. Vid en bodelning p.g.a. skilsmässa gäller samma sak. Vid bodelningen kommer respektive makes tillgångar som utgör så kallat giftorättsgods att minskas med respektive makes skulder. Eventuellt överskott sammanlägges…

Ekonomisk familjerätt

Start > Juridiska artiklar > Ekonomisk familjerätt Ekonomisk familjerätt är en beteckning på de aspekter inom familjerätt som får eller kan få ekonomiska konsekvenser för de inblandade parterna. Inom den ekonomiska familjerätten räknas exempelvis frågor om arv, testamente, bodelning samt diverse juridiska dokument såsom exempelvis äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal. Inom ekonomisk familjerätt faller även juridiska frågeställningar kring gåvor. Att tänka till före Inom ekonomisk familjerätt är det viktigt att iakttaga…