Vad är ett nödtestamente?

Du är här: Juridiska artiklar > Vad är ett nödtestamente? Ett nödtestamente är ett testamente som gäller under en begränsad tidsperiod och utgör ett undantag från annars gällande formkrav för testamente. Bakgrunden till ett nödtestamente är att testator (den som upprättar testamente) skall vara för sjuk för att upprätta ett vanligt testamente eller att denne befinner sig i en nödsituation. Båda omständigheterna skall medföra att testator inte kan upprätta ett vanligt…

Formkrav testamente

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Formkrav testamente För den som vill upprätta ett testamente finns det vissa formkrav att ha i åtanke. Formkraven för testamenten måste uppfyllas för att testamentet skall vara juridiskt giltigt och de gäller alla typer av testamenten såsom inbördes testamente och testamente av ensamstående. Den som skriver testamentet (även kallad testator) måste vara 18 år gammal, testamentet skall vara skriftligt, egenhändigt undertecknat av…

Ändra testamente

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Ändra testamente Giltighet av ändringar i testamente Hur gör man för att genomföra juridiskt korrekta ändringar i ett testamente? När man vill ändra ett testamente bör man skriva ett nytt testamente och förstöra det gamla testamentet. Detta för att det är det sist upprättade testamentet som gäller för det fall att det skulle finnas flera olika testamenten. Man bör alltid sträva efter…