Tvist om faktura

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Tvist om faktura

En tvist om faktura kan ha varierande bakgrunder. Exempelvis kan tvisten ha sin grund i en dispyt med en hantverkare eller ett annat tjänsteföretag. I grund och botten handlar det om att en person anser att en faktura på något sätt är felaktig. Kanske anser man att fakturabeloppet är för högt, kanske anser man att man inte erhållit leverans av det som utlovats eller i värsta fall inte erhållit leverans överhuvudtaget.

Vid tvist om faktura kan du som faktura mottagare bestrida fakturan eller försöka få det bakomliggande avtalet ogiltigförklarat så att du på så sätt inte behöver betala fakturan. Ofta kan det vara bra att anlita ett juridiskt ombud som är specialiserad på tvister kring fakturor för att du på bästa sätt skall kunna ta tillvara på dina möjligheter och rättigheter i just ditt fall.

Kontakta oss för juridisk rådgivning kring tvist om fakturor eller för att få hjälp av ett ombud som kan föra din talan.