Vad är ett nödtestamente?

Du är här: Juridiska artiklar > Vad är ett nödtestamente?

Ett nödtestamente är ett testamente som gäller under en begränsad tidsperiod och utgör ett undantag från annars gällande formkrav för testamente. Bakgrunden till ett nödtestamente är att testator (den som upprättar testamente) skall vara för sjuk för att upprätta ett vanligt testamente eller att denne befinner sig i en nödsituation. Båda omständigheterna skall medföra att testator inte kan upprätta ett vanligt testamente enligt de vanliga formkraven.

Nödtestamenten kan skapas på två sätt. Antingen skriver testator ner sin sista vilja avseende sin kvarlåtenskap i ett dokument utan att testamentsvittnen bevittnar dennes namnteckning. Det andra alternativet är att testator muntligen beskriver sin sista vilja för två testamentsvittnen.

Ett nödtestamente förlorar sin giltighet efter tre månader från det att testator blivit frisk eller att testators nödsituation upphört. Efter dessa tre månader måste testator upprätta ett vanligt skriftligt testamente som skall bevittnas.