Vad är gåvobrev?

Du är här: Juridiska artiklar > Vad är gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som används vid vissa typer av gåvor. Vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett skriftligt gåvobrev upprättas för att gåvan skall vara juridiskt giltig. Hur skriver man då ett gåvobrev? Ett gåvobrev kan se ut och skrivas på olika sätt men det skall innehålla uppgift om mottagare och givare av gåvan samt uppgift om vilken typ av gåva som gives bort, d.v.s. en beskrivning av gåvoobjektet för att detta skall kunna identifieras samt eventuella villkor för gåvan. När man skriver ett gåvobrev är det dessutom viktigt att ha i åtanke att det skall innehålla en så kallad överlåtelseförklaring samt att gåvobrevet även innehåller uppgift om på vilken ort och vid vilket datum som gåvan ges och avslutningsvis även en underskrift av givaren.

Vid mer komplicerade gåvor, då givaren vill att vissa specifika villkor skall gälla för gåvan eller som tidigare nämnt då gåvan avser fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är det i många fall klokt att anlita en jurist för att skriva gåvobrevet. Detta dels för att ett upprättat gåvobrev skall bli juridiskt giltigt men även för att det skall bli klart och tydligt vad som gäller för den specifika gåvan vilket i sin tur stärker efterlevande av eventuella villkor i gåvobrevet.