Vad är juridik?

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Vad är juridik?

Juridik brukar benämnas som en lära om rättsregler. Inom juridiken ingår frågor om tolkning och tillämpning av olika rättsregler. Människors vardagliga liv är omgärdat av juridiken, nästintill att mänsklig aktivitet regleras i förlängningen av olika typer av juridiska regler. Mot denna bakgrund är det enkelt att inse varför det finns så många olika rättsområden som delar upp juridiken i mindre beståndsdelar. Rättsområden som familjerätt, arvsrätt, fordringsrätt, arbetsrätt m.fl. medför en avgränsning av olika rättsliga frågeställningar från varandra för att juridik som ämne skall bli enklare att greppa och förstå.

Man brukar också skilja mellan praktisk juridik och vetenskaplig juridik. Precis som benämningarna antyder så ingår inom den praktiska juridiken uppgifter som är av praktisk natur d.v.s. konkret arbete med olika juridiska ärenden och frågeställningar medan i den vetenskapliga juridiken ingår studier av teorier inom juridik, studier av rättsreglernas ursprung och historik samt studier av juridikens påverkan på samhället.