Vad är samboegendom?

Start > Juridiska artiklar > Vad är samboegendom?

Samboegendom är enligt sambolagen sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att samborna förvärvat bostaden eller bohaget för gemensam användning. Med andra ord krävs att egendomen förvärvats av någon av samborna strax innan samboförhållandet eller under samboförhållandet samt att den förvärvande sambon, eller båda samborna förvärvat egendomen, med avsikt att egendomen skall användas av samborna gemensamt.

Avgränsningen enligt sambolagen till att samboegendom endast kan utgöras av bostad och bohag innebär att andra typer av tillgångar faller utanför. D.v.s. pengar, bilar, båtar och aktier m.fl. typer av egendom inte kan anses utgöra samboegendom. Med termen bostad avses permanent boende i form av fastighet, hyresrätt och bostadsrätt. Med bohag avses all sådan egendom som i normala fall ingår i ett hem men inte sådan utrustning som endast ena sambon använder. Exempel på bohag är möbler och husgeråd.

Betydelsen av huruvida viss egendom utgör samboegendom eller inte får betydelse i samband med bodelning mellan sambor vid samboseparation eller om någon av samborna skulle avlida. Endast samboegendom ingår nämligen i en bodelning mellan sambor.