Vad gör en bouppteckningsförrättare?

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Vad gör en bouppteckningsförrättare?

När någon avlider skall en bouppteckning genomföras av två ”kunniga och trovärdiga gode män” så kallade bouppteckningsförrättare. I stort sett vilka personer som helst kan vara bouppteckningsförrättare förutom någon av dödsbodelägarna. Bouppteckningsförrättarna utses av dödsbodelägarna.

Bouppteckningsförrättarna genomför bouppteckningen och skriver ned resultatet av denna i bouppteckningshandlingen samt skickar in denna till Skatteverket för registrering. Dödsbodelägarna utfärdar ofta fullmakt till bouppteckningsförrättarna så att dessa kan vidta de åtgärder som krävs för att genomföra bouppteckningen och ta kontakt med banker, långivare och andra parter med intresse i dödsboet.