Vad gör en jurist?

Start > Juridiska artiklar > Vad gör en jurist?

Svaret på frågan vad en jurist gör varierar eftersom jurister tillhör en yrkesgrupp som kan ha mycket varierande arbetsuppgifter och arbetsformer. En jurist kan bland annat arbeta med juridisk problemlösning, tolkning av lagar samt granskning och upprättande av avtal utifrån gällande rättsregler.

De arbetsuppgifter som många jurister har gemensamt är tillhandahållande av juridisk rådgivning, upprättande av juridiska dokument eller att verka som ombud i tvister och andra typer av mål. Ofta är en jurist specialiserad på ett eller flera rättsområden såsom exempelvis familjerätt, arbetsrätt, arvsrätt, fordringsrätt eller förvaltningsrätt med flera områden inom juridiken. Jurister kan vara anställda i privat regi på exempelvis en juristbyrå eller som företagsjurist på ett företag och de kan också vara anställda i offentlig verksamhet på exempelvis en myndighet. Många jurister bedriver också verksamhet i sina egna företag.

En jurist kan vara utbildad och inneha en juristexamen, en så kallad jur.kand. examen. Titeln jurist är dock inte en skyddad titel vilket medför att vem som helst kan kalla sig för jurist till skillnad för advokater. Titeln advokat är en skyddad yrkestitel. Jurister och advokater utför dock i vanliga fall likartade arbetsuppgifter med skillnaden att advokaten är medlem av Advokatsamfundet.