Varför skriva samboavtal?

Du är här: > Juridiska artiklar > Varför skriva samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal mellan samboende. Anledningen varför många sambor väljer att skriva samboavtal är att de helt eller delvis kan avtala bort sambolagens bestämmelser om bodelning vid separation eller vid ena sambons bortgång. Utan samboavtal kommer sambornas respektive samboegendomen värdemässigt hälftendelas mellan samborna vid en bodelning. Denna hälftendelning mellan samborna kan i vissa fall medföra en oskälig fördelning av samboegendomen eller ett slutresultat som samborna inte förväntat sig.

Enligt sambolagen ingår all samboegendom i en bodelning mellan sambor oavsett vem av samborna som äger samboegendomen. Sambolagen definierar samboegendom som sådan egendom som samborna anskaffat för gemensamt bruk för det gemensamma hushållet oavsett vem som faktiskt har betalat egendomen. Genom att skriva samboavtal kan samborna sålunda bestämma själva hur de vill att deras egendom skall fördelas mellan dem och därigenom uppnå en fördelning som är både mer lämplig och rättvis mellan dem.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om samboavtal och för att få hjälp att skriva samboavtal.