Arv med fri förfoganderätt och efterarv

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Arv med fri förfoganderätt och efterarv Arv med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får fritt konsumera sitt arv genom att exempelvis sälja detta, ge bort det, byta bort det men att denne inte får skriva ett testamente om egendomen och därigenom testamentera bort arvet till någon annan. Det som en arvtagare erhåller med den fria förfoganderätten omfattas av en rätt till efterarv.…

Dödsboanmälan

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Dödsboanmälan Om någon avlider och endast efterlämnar tillgångar som endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan anhöriga genomföra en dödsboanmälan istället för att genomföra en bouppteckning. Om tillgångarna i dödsboet är små, kan alltså en dödsboanmälan genomföras, men om det finns mark, fastighet eller bostadsrätt i dödsboet måste en formell bouppteckning genomföras. Det samma gäller om någon av…

Arvsavstående och arvsavsägelse

Start > Om Juristfirman > Juridiska artiklar > Arvsavstående och arvsavsägelse Arvsavstående innebär att en arvtagare avstår sin rätt att ärva. Arvsavståendet medför att den avstående personens arvinge kommer att inträda som arvsberättigad i dennes ställe, d.v.s. arvet går vidare i enlighet med arvsordningen. Situationen blir densamma som om den som genomför ett arvsavstående hade avlidit före arvlåtaren. Ett arvsavstående kan ske delvis eller helt. Ett arvsavstående skall också skiljas…