Äktenskapsregistret

 Start > Juridiska artiklar > Äktenskapsregistret Äktenskapsregistret är ett centralt register som före 2011 hanterades av Statistiska Centralbyrån (SCB)  och därefter av Skatteverket. Registret innehåller uppgifter kring makar och registrerade partners om exempelvis skilsmässor, bodelningsavtal, bodelningar under bestående äktenskap, gåvor och äktenskapsförord. Äktenskapsregistret är ett offentligt register som kan användas av både privatpersoner, domstolar och Polis. Kostnaden för att registrera en handling i äktenskapsregistret är 275 kronor som betalas i…