Arv med fri förfoganderätt och efterarv

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Arv med fri förfoganderätt och efterarv Arv med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren får fritt konsumera sitt arv genom att exempelvis sälja detta, ge bort det, byta bort det men att denne inte får skriva ett testamente om egendomen och därigenom testamentera bort arvet till någon annan. Det som en arvtagare erhåller med den fria förfoganderätten omfattas av en rätt till efterarv.…

Arvsavstående och arvsavsägelse

Start > Om Juristfirman > Juridiska artiklar > Arvsavstående och arvsavsägelse Arvsavstående innebär att en arvtagare avstår sin rätt att ärva. Arvsavståendet medför att den avstående personens arvinge kommer att inträda som arvsberättigad i dennes ställe, d.v.s. arvet går vidare i enlighet med arvsordningen. Situationen blir densamma som om den som genomför ett arvsavstående hade avlidit före arvlåtaren. Ett arvsavstående kan ske delvis eller helt. Ett arvsavstående skall också skiljas…