Arvsavstående och arvsavsägelse

Start > Om Juristfirman > Juridiska artiklar > Arvsavstående och arvsavsägelse Arvsavstående innebär att en arvtagare avstår sin rätt att ärva. Arvsavståendet medför att den avstående personens arvinge kommer att inträda som arvsberättigad i dennes ställe, d.v.s. arvet går vidare i enlighet med arvsordningen. Situationen blir densamma som om den som genomför ett arvsavstående hade avlidit före arvlåtaren. Ett arvsavstående kan ske delvis eller helt. Ett arvsavstående skall också skiljas…