Tvist med hantverkare

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Tvist med hantverkare Tvister med hantverkare är relativt vanligt förekommande och är inte alldeles lätta att lösa utan ett juridiskt ombud. En tvist med hantverkare kan exempelvis handla om att man som kund tycker att hantverkaren gjort fel, att hantverkaren inte har levererat det som överenskommits eller att hantverkaren har tagit betalt för tjänster eller material som denne inte levererat. När det…

Rättshjälp & rättsskydd

Start > Juridiska artiklar > Rättshjälp och rättsskydd Rättshjälp och rättsskydd kan täcka kostnad vid tvist Rättshjälp och rättsskydd är olika typer av försäkringsskydd för den som blir indragen i en tvist. Rättshjälpen och rättsskyddet är avsedda att täcka en del av ombudskostnaderna för personer som hamnar i tvistemål vid domstol. Rättshjälp är ett skydd som har sin grund i det statliga skyddsnätet. Om man saknar ekonomiska medel och inte har…

Tvist med arbetsgivare?

Start > Juridiska artiklar > Tvist med arbetsgivare? Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare är tyvärr relativt vanligt förekommande inom arbetsrätten. I många fall har arbetstagaren respektive arbetsgivaren olika syn kring olika frågor runt en anställning vilket, om det vill sig illa, mynnar ut i en arbetstvist mellan parterna. Exempelvis kan parterna i en arbetstvist vara oense om huruvida ett anställningsavtal föreligger eller inte eller om huruvida en anställning har avslutats…