Rättshjälp & rättsskydd

Start > Juridiska artiklar > Rättshjälp och rättsskydd Rättshjälp och rättsskydd kan täcka kostnad vid tvist Rättshjälp och rättsskydd är olika typer av försäkringsskydd för den som blir indragen i en tvist. Rättshjälpen och rättsskyddet är avsedda att täcka en del av ombudskostnaderna för personer som hamnar i tvistemål vid domstol. Rättshjälp är ett skydd som har sin grund i det statliga skyddsnätet. Om man saknar ekonomiska medel och inte har…