Tvist med hantverkare

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Tvist med hantverkare Tvister med hantverkare är relativt vanligt förekommande och är inte alldeles lätta att lösa utan ett juridiskt ombud. En tvist med hantverkare kan exempelvis handla om att man som kund tycker att hantverkaren gjort fel, att hantverkaren inte har levererat det som överenskommits eller att hantverkaren har tagit betalt för tjänster eller material som denne inte levererat. När det…

Tvist om faktura

Start > Om juristfirman > Juridiska artiklar > Tvist om faktura En tvist om faktura kan ha varierande bakgrunder. Exempelvis kan tvisten ha sin grund i en dispyt med en hantverkare eller ett annat tjänsteföretag. I grund och botten handlar det om att en person anser att en faktura på något sätt är felaktig. Kanske anser man att fakturabeloppet är för högt, kanske anser man att man inte erhållit leverans…

Rättshjälp & rättsskydd

Start > Juridiska artiklar > Rättshjälp och rättsskydd Rättshjälp och rättsskydd kan täcka kostnad vid tvist Rättshjälp och rättsskydd är olika typer av försäkringsskydd för den som blir indragen i en tvist. Rättshjälpen och rättsskyddet är avsedda att täcka en del av ombudskostnaderna för personer som hamnar i tvistemål vid domstol. Rättshjälp är ett skydd som har sin grund i det statliga skyddsnätet. Om man saknar ekonomiska medel och inte har…